FANDOM


Anielew

Szkoła podstawowa im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie - szkoła podstawowa w miejscowości Anielew.

Dyrektorzy i kierownicy szkołyEdytuj

KierownicyEdytuj

- od 1937 do 1939 - Stanisław Ciesiołkiewicz

- od 1945 do 1961 - Mieczysław Zegarowski

- od 1961 do 1974 - Czesław Włodarczyk

DyrektorzyEdytuj

- od 1974 do 1991 - Alina Chmielewska

- od 1991 do 1997 - Lucyna Rajkowska-Cieluch

- od 1997 do 2013 - Barbara Neneman-Daszkiewicz

- od 2013 - Elżbieta Chmielewska

- od 2018 - Emilia Chmielewska-Kazuś

Szczegółowa historiaEdytuj

Pierwsze zapiski w kronice szkolnej, świadczące o istnieniu szkoły w Anielewie, pochodzą z 1922 roku. W roku szkolnym 1922/1923 do szkoły tej uczęszczało 50 dzieci.

116959073

Widok od strony Grąblina

Na początku szkoła miała siedziby w różnych prywatnych domach gospodarzy w Anielewie, Grąblinie i Izabelinie. Od dawna myślano o wybudowaniu budynku szkoły w Anielewie. Jednakże decyzję o budowie szkoły Rada Gromadzka podjęła dopiero w 1934 roku, a już w końcu lata 1937 roku nastąpiło całkowite wykończenie i oddanie do użytku budynku szkolnego o 3 salach lekcyjnych, kancelarii oraz mieszkaniach dla kierownika i nauczycieli.

We wrześniu 1937 roku rozpoczęło naukę 161 dzieci i pracę 3 nauczycieli: Stanisław Ciesiołkiewicz jako kierownik, jego żona Barbara i Józefa Kielerówna jako nauczycielki. Wybuch II wojny światowej przeszkodził w funkcjonowaniu szkoły.

Dopiero po zakończeniu wojny, 9 lutego 1945 roku, nastąpiło ponowne otwarcie szkoły w Anielewie. Zgłosiło się wówczas 180 dzieci, utworzono 5 oddziałów. Każdego roku zwiększała się liczba oddziałów i dzieci.

Pierwszym kierownikiem tej szkoły, po wojnie, do 1961 roku (przez 16 lat) był Mieczysław Zegarowski. Od 1961 do 1974 roku, czyli przez następne 13 lat, funkcję tę sprawował Czesław Włodarczyk. Od 1974 do 1991 roku dyrektorem szkoły była Alina Chmielewska. W tym okresie, a dokładniej w maju 1985 roku, nastąpiło nadanie imienia szkole. Na patrona obrano Stanisława Ciesiołkiewicza – byłego kierownika tej placówki. Kolejnym dyrektorem szkoły, w latach 1991 – 1997, była Lucyna Rajkowska-Cieluch, od 1997 roku funkcję dyrektora pełniła Barbara Neneman-Daszkiewicz. Natomiast od 2013 r. funkcję dyrektora pełni Elżbieta Chmielewska. 

Stare budownictwo, mała liczba sal lekcyjnych przy rosnącej liczbie uczniów wymuszały decyzję o rozbudowie szkoły. Była ona niemożliwa do przeprowadzenia ze względu na to, iż szkoła znajdowała się w strefie zanieczyszczenia środowiska przez rozwijający się w pobliżu przemysł hutniczy. Dopiero rok 1997 stał się przełomowym rokiem dla szkoły i rodzin z jej obwodu. Zniesiona została strefa, a tym samym przepisy zakazujące wszelkiej działalności budowlanej. Ponadto szkoła otrzymała od huty odszkodowanie finansowe, jako rekompensatę za zatruwanie środowiska, co pozwoliło na rozpoczęcie modernizacji starej szkoły i dobudowanie nowej jej części (w stanie surowym).

W 2001 roku oddano do użytku pomieszczenie lekcyjne z przeznaczeniem dla oddziału przedszkolnego oraz zakupiono jego wyposażenie. Urządzono również pracownię komputerową, wymalowano pomieszczenia lekcyjne oraz elewację frontową szkoły. Bardzo dużo prac wykonano przy pomocy sponsorów pozyskanych przez dyrektora szkoły. Tak było np. z pracami wykonywanymi w czasie wakacji 2002 roku. Gruntownie został odnowiony wówczas korytarz w starej części szkoły: położono płyty gipsowe na suficie, płytki ceramiczne na posadzce, wymieniono drzwi w pomieszczeniach lekcyjnych.

Kolejne lata to dalszy dynamiczny postęp w pracach remontowo-budowlanych w naszej placówce. Wykonano bardzo wiele prac, w których czynnie, z wielkim zapałem i poświęceniem pomagało wielu rodziców, a także dziadków naszych uczniów, często już absolwentów. Trwały prace kolejnych ekip budowlanych. Efektem tychże było oddanie do użytku następnych dwóch pomieszczeń lekcyjnych, z których jedno zaadaptowano na potrzeby sali gimnastycznej wyposażając ją w drabinki gimnastyczne i inny sprzęt oraz urządzenia sportowe. Dzięki temu możemy skutecznie dbać o prawidłowy rozwój fizyczny naszych podopiecznych, czego potwierdzeniem są wysokie wyniki osiągane przez nich na różnych zawodach sportowych w gminie i powiecie.

Z dużą pomocą przyszły nam także władze gminy. Dzięki funduszom uzyskanym z Gminy Kramsk budynek szkoły został otynkowany i pomalowany, wymieniono stare okna na piętrze, wykonano chodniczek wokół szkoły. Dzięki sponsorom udało się także wymienić, na razie w części, ogrodzenie. W 2012r. przy szkole powstał również plac zabaw, którego budowa została zrealizowana w ramach projektu "Radosna szkoła, a w 2013r. został wymieniony piec  opałowy na ekologiczny. 

Kadra pedagogiczna SP w Anielewie to nauczyciele, którzy posiadają wykształcenie wyższe, ukończyli studia podyplomowe, kursy komputerowe i w dalszym ciągu doskonalą swoje umiejętności na różnych formach dokształcania zawodowego.

Pomimo, ogólnie panującego niżu demograficznego, klasy w Szkole Podstawowej w Anielewie są coraz liczniejsze. Natomiast dyrektor i Rada Rodziców oraz Samorząd Gminny ciągle podejmują wszechstronne starania, aby sprostać wymogom czasu by uczyć dzieci w nowoczesnej szkole, nowoczesnymi metodami i środkami dydaktycznymi.

Adres:
Anielew 4
Strona WWW:
http://www.spanielew.szkolnastrona.pl

Placówki edukacyjne Gminy Kramsk

Przedszkola Przedszkole Gminne w KramskuNiepubliczne Przedszkole "Kukułeczka" w Kramsku
Szkoły podstawowe Szkoła podstawowa im. Stanisława Ciesiołkiewicza w AnielewieNiepubliczna Szkoła Podstawowa w BilczewieNiepubliczna Szkoła Podstawowa Helenów Drugi-ŚwięciecSzkoła podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w KramskuNiepubliczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Zywerta w PatrzykowieSzkoła podstawowa im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej
Gimnazja Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Kramsku
Zespoły szkół Zespół Niepublicznych Szkół Twórczej Integracji im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w MilinieZespół Szkół im. św. Jana Pawła II w Wysokiem