FANDOM


Sołectwo Wielany
Wielany
Gmina Kramsk
Liczba wsi 2
Liczba ludności ok. 360
Siedziba Wielany
Sołtys Arleta Buciak
Okręg wyborczy 7
Mapa (sołectwo oznaczone nr. 22)
Podział administracyjny gminy Kramsk

Sołectwo Wielany - jedno z 30 sołectw gminy Kramsk.

Historia i opis sołectwa Edytuj

Wielany to wieś przylegająca do Kramska. Przez wiele lat przeżywała okres stagnacji, co szczególnie uwidaczniało się w tutejszych gospodarstwach rolnych, na których zostawali głównie ludzie starzejący się, młodzież uciekała do ośrodków miejskich. Ostatnio jednak wieś przechodzi duże przeobrażenia. Stała się przykładem, że wystarczy na szczeblu gminnym podjąć odpowiednie decyzje, by sołectwo ożyło. W Wielanach wyznaczono tereny pod budownictwo jednorodzinne. Potem z Kramska do wsi wybudowano asfaltową drogę. I wtedy okazało się, że wielu mieszkańców pobliskiego centrum gminy chce postawić tu dom. Ruch inwestycyjny zdynamizował wieś.

Dzisiaj w Wielanach mieszkają 323 osoby (całe sołectwo zamieszkuje ok. 360 osób). Siedzibę ma tu również powstała w 1965 roku jednostka OSP, której sztandar nadano 24 sierpnia 1980 roku. Sołtysem jest Arleta Buciak.

Wsie Edytuj

Sąsiednie sołectwa Edytuj

Sołtysi Edytuj

Osobny artykuł: Sołtysi sołectwa Wielany.