FANDOM


Sołectwo Kramsk
Kramsk
Kramsk z lotu ptaka
Gmina Kramsk
Liczba wsi 1
Liczba ludności 1700
Siedziba Kramsk
Sołtys Halina Rogowska
Okręg wyborczy 2
3
4
Mapa (sołectwo oznaczone nr. 13)
Podział administracyjny gminy Kramsk

Sołectwo Kramsk - jedno z 30 sołectw gminy Kramsk. Jest największym sołectwem gminy i zajmuje Kramsk - jej siedzibę. Mieszka w nim około 1700 osób.

Kramsk1

Kramsk na starej pocztówce

Kramsk - kościół

Kościół w Kramsku

Historia i przyroda Edytuj

W rejonie tych sołectw utworzono rezerwat faustyczny „Strumyk", zajmujący powierzchnię około 1200 ha. Jest to najmniej przekształcony przez meliorację kompleks bagien kramskich. Większość terenów stanowią rozległe łąki i pastwiska o zmiennym charakterze, z dużą ilością turzowisk. Chronione są, ginące już w Europie, ptaki siewkowate, mewy i rybitwy. Przedstawicielami tych grup na terenie rezerwatu są: rycyk, krwawodziób, czajka, kulik wielki, mewa śmieszka i rybitwa czarna. Do wyjątkowo wartościowego gatunku należy wodniczka, której podstawowa populacja, występująca dawniej w centralnym kompleksie bagien kramskich, została w wyniku melioracji całkowicie zniszczona. Inne cenne gatunki tu gnieżdżące się to: żurawie, łabędzie nieme, błotniaki łąkowe.

Kramsk zmienił się w ostatnich latach. Przybyło nowych, ciekawych architektonicznie domów. Nową jakość wyznacza zespół szkół, w których działa gimnazjum i zespół licealny Budowę gimnazjum rozpoczęto w 2000 roku. Zarząd Gminy, wspierany przez mieszkańców, postanowił rozszerzyć inwestycję i dostosować ją do potrzeb Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego. Poza obowiązkowymi wykładami poświęconymi Unii Europejskiej, każdy uczeń zgłębia tajniki co najmniej dwóch języków zachodnich. Dla potrzeb gimnazjum i zespołu licealnego planowana była nowoczesna biblioteka z komputerami i telewizją satelitarną.

Wsie Edytuj

Wsie sołectwa na mapie Edytuj


Sąsiednie sołectwa Edytuj

Sołtysi Edytuj

Osobny artykuł: Sołtysi sołectwa Kramsk.