FANDOM


Sołectwo Izabelin
Izabelin
Izabelin
Gmina Kramsk
Liczba wsi 2
Liczba ludności 330
Siedziba Izabelin
Sołtys Jerzy Smolarek
Okręg wyborczy 13
Mapa (sołectwo oznaczone nr. 4)
Podział administracyjny gminy Kramsk

Sołectwo Izabelin - jedno z 30 sołectw gminy Kramsk.

Historia i opis sołectwa Edytuj

Wieś Izabelin i jej 323 mieszkańców mocno zostało dotkniętych wyziewami przemysłowymi z Huty Aluminium „Konin". Sołectwo objęte było strefą ochronną „Rejonu Przemysłowego Miasta Konina". Przez nieomal ćwierć wieku wieś prawie się nie rozbudowywała, ani nie modernizowała. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych huta, w ramach odbudowy infrastruktury w byłej strefie ochronnej, udzieliła wsi pomocy finansowej. Po zlikwidowaniu strefy przemysłowej, we wsi zaczęły pojawiać się nowe domy. Izabelin jest rozciągnięty wzdłuż drogi z Konina do Grąblina i dalej Lichenia. Tu zaobserwować można pierwsze pomniki charakterystyczne dla sanktuarium maryjnego w Licheniu, jakby poprzedzające samo sanktuarium. Można zaryzykować twierdzenie, że historia sanktuarium rozpoczęła się w Izabelinie. Zaświadcza o tym pomnik Tomasza Kłossowskiego, żołnierza i kowala, który w 1836 roku przywiózł do Izabelina obraz Matki Bożej, dzisiaj stanowiący najcenniejszą część Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Od zachodu Izabelin ograniczają lasy, ciągnące się aż do Rudzicy, na wschodzie, poniżej skarpy, na której rozłożył się Kanał Grójecki z szerokimi, ale podmokłymi łąkami. Wieś jest typowo rolniczą, ze specjalizacją bydła mlecznego. Mieszkańcy jednak byłą zlewnię mleka zaadaptowali na świetlicę wiejską. We wsi zaczyna się poszukiwanie innych źródeł zarabiania. Na razie nie związani z rolnictwem wyjeżdżają do pracy głównie do Konina. Na handlu też tutaj nie można za wiele zarobić, bo wieś należy do niewielkich. Przykładem nowego myślenia i działania jest gospodarstwo agroturystyczne państwa Jędrowskich oraz "Ania i Filip" państwa Jaskólskich. Sołtysem w Izabelinie jest Jerzy Smolarek.

Wsie Edytuj

Wsie sołectwa na mapie Edytuj


Sąsiednie sołectwa Edytuj

Sołtysi Edytuj

Osobny artykuł: Sołtysi sołectwa Izabelin.