FANDOM


Sołectwo Dębicz
Debicz
Zabudowania wsi Dębicz
Gmina Kramsk
Liczba wsi 5
Liczba ludności 489
Siedziba Podbór
Sołtys Katarzyna Krotoszyńska
Okręg wyborczy 1
Mapa (sołectwo oznaczone nr. 14)
Podział administracyjny gminy Kramsk

Sołectwo Dębicz - jedno z 30 sołectw gminy Kramsk oraz jedno z większych. Liczy 489 mieszkańców. Leży przy drodze z Konina do Kramska, w bliskim sąsiedztwie tego ostatniego. Dogodne położenie terenu umożliwiło lokalizację oczyszczalni ścieków, której budowę wraz z kanalizacją sanitarną rozpoczęto w 2001 roku. Z oczyszczalni korzysta dzisiaj prawie cała gmina. Nazwa sołectwa pochodzi od wsi Dębicz, lecz siedziba znajduje się w Podborze.

Historia Edytuj

Sołectwo ma charakter rolniczy. Nie widać jednak tendencji, by wyludniało się, jak bywa w innych miejscach. To rozwojowy rejon gminy. Można tutaj znaleźć rolników prowadzących wzorowe gospodarstwa. Występuje tendencja powiększania areału. W dużych gospodarstwach przeważa hodowla bydła mlecznego. We wsi Ksawerów Henryk i Rafał Kowalscy prowadzą oborę dla krów, której organizacja spełnia ostre sanitarne warunki unijne. Takich gospodarstw nie ma wiele, ale najważniejsze, że już są i dają przykład innym. Rolnicy z Dębicza wykorzystują znakomite warunki do hodowli. Gospodarstwa położone są w rejonie Doliny Grójeckiej, trudno wyobrazić sobie ładniejsze łąki. Ich jedynym minusem jest to, iż nazbyt często są za bardzo podmokłe. W miejscowości Podbór mieszka Kazimierz Konieczyński, artysta - rzeźbiarz, który wykonuje rzeźby o tematyce sakralnej.

Wsie Edytuj

Wsie sołectwa na mapie Edytuj


Sąsiednie sołectwa Edytuj

Sołtysi Edytuj

Osobny artykuł: Sołtysi sołectwa Dębicz