FANDOM


Sołectwo Święte
Swiete
Gmina Kramsk
Liczba wsi 2
Liczba ludności ok. 550
Siedziba Święte
Sołtys Agata Kołodziejczak
Okręg wyborczy 8
Mapa (sołectwo oznaczone nr. 17)
Podział administracyjny gminy Kramsk

Sołectwo Święte - jedno z 30 sołectw gminy Kramsk.

Historia i opis sołectwa Edytuj

Święte to duża wieś licząca 525 mieszkańców (sołectwo liczy ok. 550 mieszkańców). Rozciąga się wzdłuż drogi Konin - Ciechocinek oraz wzdłuż Warty. Ma rolniczy charakter. Kłopotem dla tutejszych gospodarzy jest bliskość rzeki. W okresie wiosennym grunty są podtapiane, zwłaszcza te położone między drogą przelotową przez sołectwo i Wartą. Urządzenia melioracyjne nie nadążają odbierać wody. W ostatnim trzydziestoleciu Warta narobiła wiele szkód. W połowie lat 80. spiętrzone wody przerwały wały ochronne i zalały pokaźny teren. Ta powódź wpłynęła na przyspieszenie prac przy zbiorniku Jeziorsko.

W sołectwie znajduje się remiza OSP Patrzyków, która skupia strażaków z sołectw Święte i Patrzyków. Święte ma bardzo dogodne położenie, gdyż blisko stąd zarówno do Konina jak i Kramska. Sołtysem jest Agata Kołodziejczak.

Wsie Edytuj

Sąsiednie sołectwa Edytuj

Sołtysi Edytuj

Osobny artykuł: Sołtysi sołectwa Święte.