FANDOM


Aleksander Pokrzywnicki
Aleksander pokrzywnicki
Urodzony 14 listopada 1881
Zmarł 1942
Zawód Ksiądz
Funkcja Proboszcz
Aleksander pokrzywnicki tablica

Tablica pamiątkowa w kruchcie kościoła

Ks. kan. Aleksander Pokrzywnicki - proboszcz parafii kramskiej w latach 1931 - 1939. Zamordowany w 1942 roku przez hitlerowców w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau.

ŻyciorysEdytuj

Ksiądz kanonik Aleksander Pokrzywnicki urodził się 14 listopada 1881 roku w miejscowości Dzierżanowo w województwie mazowieckim. Proboszczem parafii Kramsk był w latach 1931 - 1939. Wcześniej w latach 1906-1909 wikariusz parafii Nasielsk, kanonik honorowy Kolegiaty Pułtuskiej. W 1925r. Proboszcz Parafii Mazowsze (Mazowsze – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Czernikowo). 26 października 1940 roku został aresztowany przez hitlerowców i uwięziony w obozie w Strzeglinie. Znajdował się tam obóz przejściowy i obóz pracy funkcjonujący od 1 października 1939 roku do 15 wreśnia 1940 roku. Niemcy przetrzymywali w nim ok. 4,600 polskich więźniów przed wysłaniem do obozów koncentracyjnych. Ok. 150 z nich zostało zamordowanych — część w obozie, część w lesie świerkowickim. 29 sierpnia 1940 roku przetransportowany został do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Przez obóz koncentracyjny KL Sachsenhausen, założony na terenach byłej wioski olimpijskiej z 1936 roku, przeszły w 1940 roku setki polskich kapłanów. Zanim zostali przetransportowani do obozu koncentracyjnego KL Dachau, część z nich zginęła w KL Sachsenhausen. 14 grudnia 1940 roku w ramach programu „Aktion T4” przewieziony został do obozu koncentracyjnego Dachau (nr więźnia: 22324). Aleksander Pokrzywnicki - Kramsk na starych fotografiach „Aktion T4” był niemieckim programem eutanazyjnym systematycznego fizycznego mordu ludzi niedorozwiniętych psychicznie, przewlekle chorych psychicznie i neurologicznie — „eliminacji życia niewartego życia” (niem. „Vernichtung von lebensunwertem Leben”). W szczytowym okresie lat 1940‑1941 zamordowano ok. 70,000 osób, w tym pensjonariuszy szpitali psychiatrycznych w okupowanej przez Niemców Polsce. Od kwietnia 1941 roku programem objęto chorych psychicznie i „niepełnosprawnych” (co oznaczało niezdolnych do pracy) więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Zamordowano wówczas ok. 20,000 więźniów, m.in. w komorach gazowych w Hartheim mordowano polskich kapłanów przetrzymywanych w obozie koncentracyjnym KL Dachau. KL Dachau był głównym obozem koncentracyjnym dla księży katolickich. Niemcy więzili tam ok. 3,000 kapłanów, w tym ok. 1,800 polskich, z których ponad 750 zostało przez Niemców zamordowanych. Totalnie wycieńczony przetransportowany został w tzw. „transporcie inwalidów” do Hartheim. W centrum eutanazyjnym Hartheim, w ramach „Aktion T4”, Niemcy mordowali ofiary w komorach gazowych. Większość, jeśli nie wszyscy, duchowni byli zawożeni do Hartheim w tzw. „transportach inwalidów”, osób chorych i wg Niemców „niezdolnych do pracy”, z obozu w KL Dachau (początkowo pod pretekstem wyjazdu do lepszego obozu). Aleksander Pokrzywnicki został zamordowany w Hartheim w komorze gazowej. Podczas poszukiwań dodatkowych informacji z życia księdza Pokrzywnickiego natknąłem się na relację dr Evelyne Rybickiej - córki Stanisława Aleksandra Pokrzywnickiego - polskiego lekarza wojskowego, anestezjologa. "Podczas wojny i jeszcze po wyzwoleniu dziadkowie byli przeświadczeni, że on, ich syn Stanisław Aleksander, nie żyje, że zginął w Dachau. A zginął brat dziadka, Aleksander Stanisław. Przestawiono imiona. Aleksander Stanisław Pokrzywnicki był księdzem, doktorem teologii. Poszedł na śmierć dobrowolnie, zamiast ojca kilkorga dzieci. Takich świętych było wówczas więcej, tylko nikt o nich nie słyszał. Dziadek zmarł, przeświadczony o śmierci syna."